Wat controleert men op het medisch onderzoek ?

De inrichting van de consulten wijzigt  grondig nav het nieuw decreet leerlingbegeleiding.
Dat betekent voor 2018-2019 het volgende:

K1 > ouders worden uitgenodigd op het CLB samen met hun kleuter (we voorzien nog een consult op school voor de leerlingen waarvan de ouders niet ingegaan zijn op de uitnodiging)

K2 > valt weg

L1 > dit consult gaat voortaan door op het CLB, met arts (hier wordt ook een herhalingsinenting tegen kinderverlamming-kroep-kinkhoest-klem toegediend)

L3 > valt weg

L5 > het vaccinatieteam komt langs op school voor toediening van de herhalingsinenting mazelen-bof-rode hond (er is verder geen consult voor dit leerjaar)

L6 > dit is een beperkt consult op school, zonder arts.  We komen de leerlingen wegen en meten (al het overige is dit schooljaar gebeurd in het 5de leerjaar)

Voor 2019-2020 wijzigt dit officieel naar:

K1 > ouders worden uitgenodigd op het CLB samen met hun kleuter (we voorzien nog een consult op school voor de leerlingen waarvan de ouders niet ingegaan zijn op de uitnodiging)

L1 > dit consult gaat door op het CLB, met arts (+ inenting)
L4 > dit consult vervangt het consult van L3, gaat door op school zonder arts

L5 > het vaccinatieteam komt langs op school voor toediening van de herhalingsinenting (er is verder geen consult voor dit leerjaar)

L6 > dit consult gaat door op het CLB, met arts

 

     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
2de kleuter ° lengte PMW
(onderzoek gebeurt ° gewicht PMW
op CLB) ° oogcontrole PMW
  ° gehoorcontrole PMW
  ° oogstand Arts
  ° neus+keel+oren Arts
  ° gebit Arts
  ° locomotorisch stelsel Arts
     
     
1ste leerjaar ° lengte PMW
(onderzoek gebeurt  ° gewicht PMW
op school) ° oogcontrole PMW
  ° kleurenzicht PMW
  ° oogstand Arts
  ° gebit Arts
  ° vaccinatie  Arts
     (kinkhoest-kroep-kinderverlamming-klem) indien  
     toestemming door ouders  
     
     
3de leerjaar ° lengte PMW
  ° gewicht PMW
  ° oogcontrole PMW
     
     
5de leerjaar ° lengte PMW
(onderzoek gebeurt  ° gewicht PMW
op CLB) ° oogcontrole PMW
  ° dieptezicht PMW
  ° gehoorcontrole PMW
  ° persoonlijk gesprek n.a.v. invullen vragenlijst (slaap- en PMW
     eetgewoonten, sociale contacten, middelengebruik, Arts
     pesten, …)  
  ° neus+keel+oren Arts
  ° gebit Arts
  ° locomotorisch stelsel Arts
  ° pubertaire ontwikkeling Arts
  ° vaccinatie (mazelen-bof-rode hond) indien Arts
     toestemming door ouders  
     
  PMW= paramedisch werker  

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.