Wat controleert men op het medisch onderzoek ?


     
INHOUD MEDISCH ONDERZOEK DOOR CLB  
     
     
     
Leerjaar Inhoud onderzoek Uitvoerder
     
     
1ste kleuter ° lengte PMW
(onderzoek gebeurt ° gewicht PMW
op school) ° oogcontrole PMW
  ° oogstand PMW
     
     
2de kleuter ° lengte PMW
(onderzoek gebeurt ° gewicht PMW
op CLB) ° oogcontrole PMW
  ° gehoorcontrole PMW
  ° oogstand Arts
  ° neus+keel+oren Arts
  ° gebit Arts
  ° locomotorisch stelsel Arts
     
     
1ste leerjaar ° lengte PMW
(onderzoek gebeurt  ° gewicht PMW
op school) ° oogcontrole PMW
  ° kleurenzicht PMW
  ° oogstand Arts
  ° gebit Arts
  ° vaccinatie  Arts
     (kinkhoest-kroep-kinderverlamming-klem) indien  
     toestemming door ouders  
     
     
3de leerjaar ° lengte PMW
  ° gewicht PMW
  ° oogcontrole PMW
     
     
5de leerjaar ° lengte PMW
(onderzoek gebeurt  ° gewicht PMW
op CLB) ° oogcontrole PMW
  ° dieptezicht PMW
  ° gehoorcontrole PMW
  ° persoonlijk gesprek n.a.v. invullen vragenlijst (slaap- en PMW
     eetgewoonten, sociale contacten, middelengebruik, Arts
     pesten, …)  
  ° neus+keel+oren Arts
  ° gebit Arts
  ° locomotorisch stelsel Arts
  ° pubertaire ontwikkeling Arts
  ° vaccinatie (mazelen-bof-rode hond) indien Arts
     toestemming door ouders  
     
  PMW= paramedisch werker  
 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.