Onze visie op zorg


Onze school staat voor gelijke onderwijskansen voor elke leerling.
Daarom willen wij zoveel mogelijk de zorg aanpassen op maat van elk kind .
De zorg op onze school behoort tot het geheel van zorginitiatieven zoals hieronder voorgesteld:
 

 
De leerkracht als spilfiguur van de basiszorg.
De brede basis van de driehoek bestaat uit de zorg in de klas zelf, met de leerkracht als spilfiguur.
Binnen het eigen klasgebeuren stelt elke leerkracht zich voortdurend de vraag: “ Hoe kan ik te werk gaan zodat ik elk kind optimale leerkansen bied?  Hoe kan ik mijn kinderen een trapje hoger brengen in hun ontwikkeling?”. Alle domeinen in de ontwikkeling van het kind worden bekeken.
In zijn opdracht als spilfiguur wordt de leerkracht ondersteund door het zorgteam (directie, SES-leerkrachten en zorgcoördinator) en door de externe begeleiding, waarbij het CLB de belangrijkste partner is.


De fase van de verhoogde zorg.
Soms volstaan de “gewone” acties binnen de klas niet om tegemoet te komen aan de behoeften van één of meerdere leerlingen. In dat geval zal er extra inspanning geleverd worden binnen de klas en met de vaste omkadering die de school heeft (oa. SES-werking, zorg). Zo wordt de leerling extra begeleid om bepaalde vaardigheden te leren (bijv. met behulp van een handelingsplan).
Het CLB kan het schoolteam hierbij ondersteunen. Dit gebeurt tijdens overleg op het tweewekelijks zorgteam.
 
Uitbreiding van de zorg.
Soms blijken al de inspanningen van leerkrachten, school en ouders niet voldoende om een leerling te helpen. De begeleiding dreigt vast te lopen en het kind boekt weinig of geen leerwinst meer op één of meerdere vlakken.
In dat geval kan het schoolteam beroep doen op het CLB, dat kan doorverwijzen naar andere externen (bv. revalidatiecentrum, logopediste,…). Zo wordt gezocht naar de gepaste ondersteuning voor het kind.
 
Zorg op school heeft grenzen.
Wanneer we als school, in samenwerking met externen en ouders, alle kansen hebben geboden aan een leerling, maar hij/zij ontwikkelt niet meer verder, dan is de draagkracht van de school uitgeput en moet een andere oplossing gezocht worden.
Dan kan een school gezocht worden die meer “op maat” van het kind is. Het kan hierbij gaan om een andere gewone school of een school voor buitengewoon onderwijs. Zo geven we het kind nieuwe kansen om tot een optimale ontwikkeling te komen met perspectieven voor zijn/haar toekomst.
 
Ouders als volwaardige gesprekspartners.
School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Ouders zijn steeds “expert” op het vlak van hun eigen kind en zijn daarom een belangrijke bron van informatie als de school wil ondersteunen bij problemen.
Samenwerken met ouders betekent meer dan informeren. Het betekent dat zij ook meedenken, meebeslissen en meedoen in het onderwijs aan hun kind.
De school zal steeds de gemaakte afspraken over de aanpak van problemen eerst met de ouders bespreken alvorens aangepaste hulp te bieden.
 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.