Info zorgbeleid in SBS "de duizendpoot(jes)"

Een beetje info over het zorgbeleid in SBS “de duizendpoot(jes)”

1.SES-leerkracht en Zorgcoördinator

 
Onze school beschikt over een zorgcoördinator (Valérie Eemans) en zowel in de kleuter- als de lagere afdeling over twee SES-leerkrachten (juf Sofie Borms en juf Joke Vanhoorelbeke). Zij vormen samen met de klastitularis en directie het zorgteam van de school.
Ze staan samen met eventuele externe instanties (logopedie, revalidatie,…) in voor de optimale begeleiding van elk kind.
 
De zorgcoördinator heeft verschillende taken en bevoegdheden op zowel school-, leerkracht- als leerlingenniveau. Zij helpt ook mee in de optimale begeleiding van uw kind.
De SES-leerkracht begeleidt uw kind in het dagelijkse leer- en ontwikkelingsproces en ondersteunt ook de leerkrachten.
 
Indien u enige problemen ervaart aarzel dan niet de school te contacteren voor meer informatie of voor een gesprek! Dit kan telefonisch, via de klasagenda of op school (eerste klas in de gang van het eerste en tweede leerjaar).  Hier vind je ook nog even de namen opgelijst van de mensen die instaan voor Zorg op onze school. Je kan ze ook rechtstreeks bereiken door op de respectievelijke namen te klikken. 

2.CLB


Het schoolbestuur heeft voor onze school een beleidscontract afgesloten met het CLB-Dender, Zonnestraat 25 te Aalst   053 60 32 80, info@clbaalst.be
 
Tussenkomst van het CLB is verplicht bij de medische consulten en de begeleiding van de leerlingen in het kader van de leerplicht. De begeleiding van de leerlingen door het centrum situeert zich op de volgende domeinen:
  •  het leren en studeren;
  •  de onderwijsloopbaan;
  •  de preventieve gezondheidszorg;
  •  het psychisch en sociaal functioneren.
Het schoolteam werkt samen met het begeleidend CLB-team onder leiding van Marianne De Wael.

Zie ook http://www.clbaalst.be

  
Voor de kleuterafdeling is mevr. Carla de Boeck verantwoordelijk, voor de leerlingen van de lagere school is dit mevr. Ann De Bock. Mevr. Erika Teugels is als verpleegkundige aangesteld voor onze school. Samen met de artsen mevr. Kristel Boelaert en dhr. Patrick De Weert doen zij de medische toezichten op school of in het centrum.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.