De leerlingenraad
 
Leerlingen leren mee-denken over school, discussiëren over  afspraken en regels, én ook luisteren naar elkaars mening, ideeën, suggesties, voorstellen, knelpunten bespreken, samen zoeken naar oplossingen, dat gebeurt allemaal in de leerlingenraad. Wat wenselijk en haalbaar is wordt gerealiseerd. Op die manier worden de leerlingen nauw betrokken bij het schoolbeleid en leren ze samen mee verantwoordelijkheid dragen.
 
Verkiezing
 
In het begin van het schooljaar gebeurt er in elke klas van de lagere school een verkiezing voor een afvaardiging in de leerlingenraad.
Voor elk van deze leerjaren worden er telkens twee leerlingen verkozen, zij zullen zetelen in de leerlingenraad van onze school.
De verkiezing gebeurt op democratische wijze in de betreffende klassen. De leerlingenraad wordt voorgezeten door juf Frederica en juf Chris .
 
Samenkomst en agenda
 
De leerlingenraad komt minimum 3 maal per jaar samen.
In elke klas worden er op voorhand in gezamenlijk overleg agendapunten gekozen om te bespreken of naar voor te brengen op de leerlingenraad.  Elke klasafgevaardigde zal dit naar voor brengen op de leerlingenraad.
Elke vertegenwoordiger brengt nadien verslag uit aan zijn klas over de leerlingenraad. De voorstellen van de leerlingenraad worden altijd besproken in het leerkrachtenteam en de vriendenkring .
 
Verwezenlijkingen…al heel wat…
 
Basketbalpaal, wieltjesdag, krijtjesdag, sporttruitjes voor de interscholenwedstrijden, nieuwe regeling in de refter, gazon, koelkasten om, sanitaire verbeteringen in toiletten, afspraken omtrent voetbalterrein, meer vuilnisbakjes,……en nog veel meer
.

Verslag leerlingenraad vrijdag 6 oktober 2017

 

Verslag leerlingenraad vrijdag 6 oktober 2017

Leerlingen in de leerlingenraad:

1A: Febe en Lenn / 1B: Joke en Simon / 1C: Finn en Liv / 2A: Lenthe en Lore / 2B: Gilles en Myriam

3A: Laura en Milo / 3B: Madiou en Robbe / 4A: Lars en Casper / 4B: Elias en Elena

5A: Nawras en Turnamelek / 5B: Ilyan en Fariza / 6A: Alessandro en Maïté/Luna

6B: Nell en Kenzo

Aanwezig:  juf Frederica en juf Joke V.

Verloop

Vertellen met welke voorstellen de leerkrachten nog bezig zijn:

Meer groen op school: speelplaats/muur versieren …

Extra uitleg rond speelgoedbakken: zorg voor dragen.

Maak geen ruzie: herhaling praathuisje.

Toezicht door 3 juffen/meesters.

Voorstellen van de leerlingen:

 

Daarna vertelden alle kinderen hun voorstellen.  Sommige voorstellen werden tijdens de leerlingenraad direct aangegeven als te gevaarlijk, te duur of er werd direct een alternatief voorgesteld die wel zou kunnen doorgaan. 

Voorstellen die eventueel wel haalbaar zijn om te bespreken:

Speelplaats:

 

 • Elke vrijdag wieltjesdag, maar niet telkens met muziek.

 • Extra bellenblazers krijgen.

 • Een rustig plaatsje op de speelplaats.

 • Lampjes in de bomen hangen > eventueel tijdens periode voor nieuwjaar.

 • Een boomhut

 • Rond de nieuwe bomen bloemen zetten.

 • Schrijfborden op de muur

 • Een groot wit stoffen afdak-tent-zeil

 • Een parcours op de grond

 • Nieuwe tegels op de speelplaats

 • Een speelhuisje met spelletjes en leesboeken

 • Een zandbak

 • Extra ijzeren goals

 

Schoolgebouw:

 

 • Meer orde in de toiletten

 • Vuilbakjes in de toiletten

 • Geurverfrissers  in de toiletten

 • Een grotere fietsenzaal

 • Klasfiguur op muur in klas verven/tekenen.

 

Activiteiten:

 

 • Een filmdag organiseren.

 • Naar plopsaland gaan.

 • Derde leerjaar: ook 2/3 dagen op openluchtklassen gaan.

 • Toneeltjesdag houden.

 • Meer luizencontrole

 • Meer dagen met frietjes

 • Warme chocolademelk drinken in de winter.

 • Talentenjacht houden.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.