De leerlingenraad
 
Leerlingen leren mee-denken over school, discussiëren over  afspraken en regels, én ook luisteren naar elkaars mening, ideeën, suggesties, voorstellen, knelpunten bespreken, samen zoeken naar oplossingen, dat gebeurt allemaal in de leerlingenraad. Wat wenselijk en haalbaar is wordt gerealiseerd. Op die manier worden de leerlingen nauw betrokken bij het schoolbeleid en leren ze samen mee verantwoordelijkheid dragen.
 
Verkiezing
 
In het begin van het schooljaar gebeurt er in elke klas van de lagere school een verkiezing voor een afvaardiging in de leerlingenraad.
Voor elk van deze leerjaren worden er telkens twee leerlingen verkozen, zij zullen zetelen in de leerlingenraad van onze school.
De verkiezing gebeurt op democratische wijze in de betreffende klassen. De leerlingenraad wordt voorgezeten door juf Frederica en juf Chris .
 
Samenkomst en agenda
 
De leerlingenraad komt minimum 3 maal per jaar samen.
In elke klas worden er op voorhand in gezamenlijk overleg agendapunten gekozen om te bespreken of naar voor te brengen op de leerlingenraad.  Elke klasafgevaardigde zal dit naar voor brengen op de leerlingenraad.
Elke vertegenwoordiger brengt nadien verslag uit aan zijn klas over de leerlingenraad. De voorstellen van de leerlingenraad worden altijd besproken in het leerkrachtenteam en de vriendenkring .
 
Verwezenlijkingen…al heel wat…
 
Basketbalpaal, wieltjesdag, krijtjesdag, sporttruitjes voor de interscholenwedstrijden, nieuwe regeling in de refter, gazon, koelkasten om, sanitaire verbeteringen in toiletten, afspraken omtrent voetbalterrein, meer vuilnisbakjes,……en nog veel meer
.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.