Digitale versie hoe leer ik mijn les voor sprong 9.

Wat moet ik kennen voor de rekentoets Sprong 9 ?
 
De online oefeningen van Bingel Sprong 9 zijn zeker een goede herhaling.
Interessante sites
http://hotpot.klascement.net/lager_onderwijs_jaar_4.htm
http://www.kabage.be/ict/e-wis4.html
 
http://www.sommenprinter.nl/
 
Wil je oefenen op hoofdrekenen, klik dan op de volgende site :
http://www.reken-taal.be/rekenen/hoofdrekenen.htm
Hier bepaal je zelf tot welk getal (1000, 10 000, 100 000) je kan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.
Vooral de laatste site is zeker interessant voor rekenoefeningen te vinden over onze leerstof.
 
Getallen
onderdeel Wat juist? neuzeneuzeboekje site
hoofdrekenen Kommagetallen tot 0,001 X en : p. 36 – 37 http://blogimages.bloggen.be/3k/attach/97866.htm
http://www.digitaak.be/hotpot/4LHotPotj/4L_19_De_vier_hoofdbewerkingen_tot_0,01(1).htm
 
  Delers en veelvouden/ negatieve getallen P. 26 http://wis-site.pm-gent.be/Hot/wis1_veeldeler1.htm
getallenkennis Getallen tot 100 000 P.6 http://www.sommenprinter.nl/getalsbegriphte.php
       
Cijferen  -en X tot 0,001 39-43 ///
 
 
Meetkunde
onderdeel Wat juist? neuzeneuzeboekje site
De cirkel   P. 68 Geen
Hoe oefenen? Kies zelf een getal en gebruik dit als diameter of straal.
       
Meten
onderdeel Wat juist? neuzeneuzeboekje site
wegen De ton P. 48 http://www.reken-taal.be/rekenen/gewichten.htm
Oppervlakte maten cm² en dm² P. 57  
 
 
 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.