Digitale versie hoe leer ik mijn les voor sprong 9.

Wat moet ik kennen voor de rekentoets Sprong 9 ?
 
De online oefeningen van Bingel Sprong 9 zijn zeker een goede herhaling.
Interessante sites
http://hotpot.klascement.net/lager_onderwijs_jaar_4.htm
http://www.kabage.be/ict/e-wis4.html
 
http://www.sommenprinter.nl/
 
Wil je oefenen op hoofdrekenen, klik dan op de volgende site :
http://www.reken-taal.be/rekenen/hoofdrekenen.htm
Hier bepaal je zelf tot welk getal (1000, 10 000, 100 000) je kan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.
Vooral de laatste site is zeker interessant voor rekenoefeningen te vinden over onze leerstof.
 
Getallen
onderdeel Wat juist? neuzeneuzeboekje site
hoofdrekenen Kommagetallen tot 0,001 X en : p. 36 – 37 http://blogimages.bloggen.be/3k/attach/97866.htm
http://www.digitaak.be/hotpot/4LHotPotj/4L_19_De_vier_hoofdbewerkingen_tot_0,01(1).htm
 
  Delers en veelvouden/ negatieve getallen P. 26 http://wis-site.pm-gent.be/Hot/wis1_veeldeler1.htm
getallenkennis Getallen tot 100 000 P.6 http://www.sommenprinter.nl/getalsbegriphte.php
       
Cijferen  -en X tot 0,001 39-43 ///
 
 
Meetkunde
onderdeel Wat juist? neuzeneuzeboekje site
De cirkel   P. 68 Geen
Hoe oefenen? Kies zelf een getal en gebruik dit als diameter of straal.
       
Meten
onderdeel Wat juist? neuzeneuzeboekje site
wegen De ton P. 48 http://www.reken-taal.be/rekenen/gewichten.htm
Oppervlakte maten cm² en dm² P. 57  
 
 
 

Digitale versie rekensprong 7

Wat moet ik kennen voor de rekentoets Sprong 7 ?
 
De online oefeningen van Bingel Sprong 7 zijn zeker een goede herhaling.
 
Interessante sites
http://hotpot.klascement.net/lager_onderwijs_jaar_4.htm
http://www.kabage.be/ict/e-wis4.html
 
Vooral de laatste site is zeker interessant voor rekenoefeningen te vinden over onze leerstof.
 
Getallen
 
onderdeel Wat juist? neuzeneuzeboekje site
Breuken plaatsen op de getalas
Gelijknamige breuken optellen
 
  http://www.reken-taal.be/rekenen/breuken1.htm
 
http://www.reken-taal.be/rekenen/breuken5.htm
 
http://www.sommenfabriek.nl/wp-content/khan-exercises/exercises/NieuweGetallenOpDeGetallenlijn.html
 
http://www.rekenenmetbreuken.nl/wp-content/khan-exercises/exercises/BreukenMetGelijkeNoemersOptellen.html
 
Decimale getallen op de getalas plaatsen, vergelijken, afronden tot op de gehelen,
optellen en aftrekken
  http://www.kabage.be/ict/e-school/e-map-6/e-wis-6/getallenkennis/contractwerk/getallenkennis_tienden.htm
 
http://www.sbs3.be/klas4/Allesvoorinternet/internetgetallenkennis/10-decget(t)1.htm
 
 
cijferen Cijferend optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen
 
  http://www.reken-taal.be/rekenen/cijferen.htm
 
 
Meetkunde
onderdeel Wat juist? neuzeneuzeboekje site
Het trapezium eigenschappen kennen en kunnen tekenen.    
 
 
Meten
onderdeel Wat juist? neuzeneuzeboekje site
Schaalberekenen
 
    http://users.belgacom.net/annuntiawisk/mtk1-2a.htm
 
http://users.telenet.be/kabaja/weboefeningen/schaal.htm
Het begrip oppervlakte oppervlakte kunnen aanduiden    
 

Hoe leer ik mijn les voor sprong 9

Wat moet ik kennen voor de rekentoets Sprong 9 ?
 
De online oefeningen van Bingel Sprong 9 zijn zeker een goede herhaling.
Interessante sites
http://hotpot.klascement.net/lager_onderwijs_jaar_4.htm
http://www.kabage.be/ict/e-wis4.html
 
http://www.sommenprinter.nl/
 
Wil je oefenen op hoofdrekenen, klik dan op de volgende site :
http://www.reken-taal.be/rekenen/hoofdrekenen.htm
Hier bepaal je zelf tot welk getal (1000, 10 000, 100 000) je kan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.
Vooral de laatste site is zeker interessant voor rekenoefeningen te vinden over onze leerstof.
 
Getallen
onderdeel Wat juist? neuzeneuzeboekje site
hoofdrekenen Kommagetallen tot 0,001 X en : p. 36 – 37 http://blogimages.bloggen.be/3k/attach/97866.htm
http://www.digitaak.be/hotpot/4LHotPotj/4L_19_De_vier_hoofdbewerkingen_tot_0,01(1).htm
 
  Delers en veelvouden/ negatieve getallen P. 26 http://wis-site.pm-gent.be/Hot/wis1_veeldeler1.htm
getallenkennis Getallen tot 100 000 P.6 http://www.sommenprinter.nl/getalsbegriphte.php
       
Cijferen  -en X tot 0,001 39-43 ///
 
 
Meetkunde
onderdeel Wat juist? neuzeneuzeboekje site
De cirkel   P. 68 Geen
Hoe oefenen? Kies zelf een getal en gebruik dit als diameter of straal.
       
Meten
onderdeel Wat juist? neuzeneuzeboekje site
wegen De ton P. 48 http://www.reken-taal.be/rekenen/gewichten.htm
Oppervlakte maten cm² en dm² P. 57  
 
 
 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.