Melden van afwezigheid tijdens de schooluren op een schooldag (GEEN vakantie-opvang)
 1. Via dit formulier kan je ons secretariaat en de leerkracht melden dat je kind afwezig is tijdens een klasdag. Dit formulier heeft alleen betrekking op de klaswerking en dus NIET op een vorm van buitenschoolse of vakantie-opvang. We vragen je ook aan te duiden of je kind eventueel ingeschreven was voor warme maaltijd, zodat we die desgevallend kunnen annuleren. Alvast dank voor je medewerking!
 2. Je voornaam
  Gelieve je voornaam in te vullen
 3. Je achternaam
  Gelieve je achternaam in te vullen
 4. Je telefoonnummer
  Gelieve je telefoonnummer in te vullen
 5. Je e-mailadres
  Gelieve je e-mailadres in te vullen
 6. Voornaam van je kind
  Gelieve de voornaam van je kind in te vullen
 7. Achternaam van je kind
  Gelieve de achternaam van je kind in te vullen
 8. Klas van je kind
  Duid de klas aan aub
 9. Afwezig van
  Gelieve de start van de afwezigheid op te geven
 10. ... tot en met
  Gelieve op te geven tot wanneer je kind ziek is
 11. Je kind was ingeschreven voor
  Gelieve je keuze aan te duiden
 12. Typ deze code over aub...
  Typ deze code over aub...
    [opnieuw]Gelieve deze code over te typen als beveiliging tegen misbruik.
 13. Melding versturen

Copyright © 2013. All Rights Reserved.