Nieuwe info : het derde leerjaar start met een gesloten facebookgroep !

Beste ouders,

Omdat door het opschorten van de lessen de leerlingen een paar weken geen les krijgen, voorzien wij alternatieve vormen van taken zodat ze na de paasvakantie niet met te grote hiaten terug zouden starten.

Elke leerkracht heeft reeds oefeningen, taken of opdrachten meegegeven of via de verschillende kanalen doorgestuurd. Let op: deze bevatten géén nieuwe leerstof.

Ondertussen ontwikkelen de leerkrachten nieuwe initiatieven en nieuwe vormen van communicatie.

Om steeds op de hoogte te blijven vragen we regelmatig te kijken naar de facebookgroep sbs de duizendpootjes. Hierop worden de laatste nieuwtjes gepost. Omdat onze nieuwe website nog niet operationeel is hebben we gekozen voor facebook.

Verschillende klassen zijn ook gestart met een gesloten facebookgroep. Deze groepen zijn juist aangemaakt en zullen naargelang de tijd meer invulling krijgen.

Hieronder vind je de nieuwe aangemaakte gesloten facebookgroepen.

Indien u ouder bent van een kind die behoort tot een van deze klassen dan kan u zich lid maken.

“Muisklas SBS De Duizendpootjes”  (voor 1AK)

“Uiltjes en Vlinders, de duizendpootjes”  (voor 1BK en 1CK)

"Tweede kleuterklas -SBS De duizendpootjes"   (voor 2AK, 2BK en 2CK–Nieuw !)

“2KK -mayaklas – duizendpootjes” (voor 2CK Mayaklas)

“2A + 2B SBS De Duizendpootjes 2019-2020” (voor 2A en 2B)

“SBSDeDuizendpootjes.3deleerjaar (voor 3A en 3B – Nieuw !)

“5A in tijden van Corona” (voor 5A)

Verder is er ook een padletpagina aangemaakt voor de kinderen van 1C – Juf Greet : https://padlet.com/Jufgreet3de/piiu6oodv9fp

Gelieve regelmatig de facebookpagina sbs de duizendpootjes te raadplegen zo blijft u steeds op de hoogte !

Copyright © 2013. All Rights Reserved.