Welkom in de snoezelklas !

 
In onze school hebben wij een echte snoezelklas! Een prachtige ruimte waar er prikkels worden aangeboden op maat van elk kind en waar de kinderen tot rust kunnen komen. In tegenstelling tot de dagelijkse schoolse realiteit ligt de nadruk in de snoezelklas niet op presteren. In dit klasje willen we een veilige sfeer (kleine groep) creëren. Niets moet, alles mag. Je mag er zijn zoals je bent en daar genieten de kinderen van.
Wat is snoezelen ?
Snoezelen is afgeleid vande woorden 'snuffelen' en 'doezelen'.
Snuffelen verwijst naar 'onderzoeken' en 'experimenteren met', doezelen naar 'rustig genieten'. Het unieke en de bijzondere rijkdom van deze methode is de selectieve zintuiglijke activering. Het aantal overbodige prikkels wordt tot een minimum beperkt. De omgeving moet uitnodigen tot ontdekking en verwondering. Wie snoezelt moet niets, maar kan en mag ingaan op de uitdagende experimenteerkans. Men krijgt de vrijheid om zelf te kiezen en een eigen tempo te ontwikkelen.
 
DOELEN:
 
• Verhogen van welbevinden en de kwaliteit van het leven
• Bevorderen van fysiek, materieel en sociaal – emotioneel welbevinden
• Bevorderen van communicatie
• Bevorderen van zelfredzaamheid
• Bevorderen van samenhorigheid
• Ontspanning en rust bieden (afname agressie en onrust)
• Ontwikkelen en activeren van zintuigen
  

Het echte 'snoezelen' gebeurt in kleine groepjes (max 5) olv van onze “snoezeloma  Marie-France”.  In de snoezelklas leert ze de kinderen op verschillende manieren hun zintuigen ontdekken : op het waterbed - met de ontdekdozen - met de voelplaten. Omwille van het positieve effect op de kinderen wordt de snoezelklas inmiddels ook al gebruikt in de lagere school. Leerkrachten merken echt positieve gevolgen bij de kinderen. Na een momentje snoezelen zijn de kinderen rustiger en gemotiveerder. Marie-France deelt haar rijke ervaring ook met de leerkrachten, omdat het toch een speciale aanpak vereist om de kinderen heel gericht en met een maximum aan effect van hun zintuiglijke indrukken te laten genieten.
De snoezelkas is een heel bijzondere aanvulling voor onze schoolwerking. De kinderen vinden het keitof en we zijn er allemaal prachtige ervaringen rijker door geworden! Bij deze ook een warm en hartelijk ‘dankjewel’ aan iedereen die aan de realisatie van de snoezelklas heeft meegewerkt en in het bijzonder ook aan Marie-France,  die haar rol met zoveel overgave en liefde voor de kinderen op zich neemt!  Dankjewel!
 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.