Zorg op onze school

 

Een beetje info over het zorgbeleid in SBS “de duizendpoot(jes)”

 

1.GOK-leerkracht en zorgcoördinator


Onze school beschikt over een zorgcoördinator (Valérie Eemans) en zowel in de kleuter- als de lagere afdeling over twee GOK-leerkrachten (juf Sofie Borms en juf Joke Vanhoorelbeke). Zij vormen samen met de klastitularis en directie het zorgteam van de school.
Ze staan samen met eventuele externe instanties (logopedie, revalidatie,…) in voor de optimale begeleiding van elk kind.

De zorgcoördinator heeft verschillende taken en bevoegdheden op zowel school-, leerkracht- als leerlingenniveau. Zij helpt ook mee in de optimale begeleiding van uw kind.
De GOK-leerkracht begeleidt uw kind in het dagelijkse leer- en ontwikkelingsproces en
ondersteunt ook de leerkrachten.

Indien u enige problemen ervaart aarzel dan niet de school te contacteren voor meer informatie of voor een gesprek! Dit kan telefonisch, op het mailadres sofie.borms@onderwijs.aalst.be, via de klasagenda of op school (eerste klas in de gang van het eerste en tweede leerjaar).


2.CLB


Het schoolbestuur heeft voor onze school een beleidscontract afgesloten met het CLB-Dender, Zonnestraat 25 te Aalst 053 60 32 80, info@clbaalst.be

Tussenkomst van het CLB is verplicht bij de medische consulten en de begeleiding van de leerlingen in het kader van de leerplicht.

De begeleiding van de leerlingen door het centrum situeert zich op de volgende domeinen:
*het leren en studeren;
*de onderwijsloopbaan;
*de preventieve gezondheidszorg;
*het psychisch en sociaal functioneren.

Het schoolteam werkt samen met het begeleidend CLB-team onder leiding van Marianne De Wael.


 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.