• Vriendenkring

  De vriendenkring steekt de handen uit de mouwen

  De Duizendpoot(jes) is een fantastische school. De directie, leerkrachten en alle andere personeelsleden zetten zich elke dag enorm hard in. Ze bezorgen alle kinderen de best mogelijke tijd op school. De vriendenkring helpt hen daar zo veel mogelijk bij.
   
  Uitstapjes met de klas, nieuwe speeltuigen op de speelplaats, geschenkjes van Sint-Maarten en de paashaas en nog heel veel meer. Onze kinderen vinden het allemaal geweldig. Het budget van de school is helaas niet eindeloos. Daarom steekt de vriendenkring de handen uit de mouwen.
   
  We organiseren een eetfestijn, de Duizendpootkermis, een tombola, een koekjesverkoop,... De opbrengst van al die activiteiten gaat volledig naar de school. De extra centen helpen het schoolteam om van de Duizendpoot(jes) de beste school voor onze kinderen te maken.
   
  De leden van de vriendenkring hebben allemaal een band met de school. De meeste leden zijn ouders en personeelsleden. Alle leden dragen de school een warm hart toe. Iedereen heeft hetzelfde doel: de school steunen waar het kan.
   
  De vriendenkring heeft zijn naam ook niet gestolen. De vergaderingen zijn leuke bijeenkomsten. We plannen activiteiten, verdelen taken, bespreken een heleboel zaken. Dat klinkt best saai, maar dat is het zeker niet. Een grap tussendoor is nooit ver weg. Zo worden vrienden van de school ook vrienden van elkaar.
   
  Heb jij ook zin om de school een handje te helpen? Overtuig jezelf en kom eens naar een vergadering. De vriendenkring komt elke eerste dinsdagavond van de maand samen. Meer info krijg je bij ...
   
  Tot op de volgende vergadering!    
   
  Ruud Meert (papa van Daan-3dekleuterklas)
  Lid van de vriendenkring
   
 • Leerlingenraad
  De leerlingenraad
   
  Leerlingen leren mee-denken over school, discussiëren over  afspraken en regels, én ook luisteren naar elkaars mening, ideeën, suggesties, voorstellen, knelpunten bespreken, samen zoeken naar oplossingen, dat gebeurt allemaal in de leerlingenraad. Wat wenselijk en haalbaar is wordt gerealiseerd. Op die manier worden de leerlingen nauw betrokken bij het schoolbeleid en leren ze samen mee verantwoordelijkheid dragen.
   
  Verkiezing
   
  In het begin van het schooljaar gebeurt er in elke klas van de lagere school een verkiezing voor een afvaardiging in de leerlingenraad.
  Voor elk van deze leerjaren worden er telkens twee leerlingen verkozen, zij zullen zetelen in de leerlingenraad van onze school.
  De verkiezing gebeurt op democratische wijze in de betreffende klassen. De leerlingenraad wordt voorgezeten door juf Frederica en juf Chris .
   
  Samenkomst en agenda
   
  De leerlingenraad komt minimum 3 maal per jaar samen.
  In elke klas worden er op voorhand in gezamenlijk overleg agendapunten gekozen om te bespreken of naar voor te brengen op de leerlingenraad.  Elke klasafgevaardigde zal dit naar voor brengen op de leerlingenraad.
  Elke vertegenwoordiger brengt nadien verslag uit aan zijn klas over de leerlingenraad. De voorstellen van de leerlingenraad worden altijd besproken in het leerkrachtenteam en de vriendenkring .
   
  Verwezenlijkingen…al heel wat…
   
  Basketbalpaal, wieltjesdag, krijtjesdag, sporttruitjes voor de interscholenwedstrijden, nieuwe regeling in de refter, gazon, koelkasten om, sanitaire verbeteringen in toiletten, afspraken omtrent voetbalterrein, meer vuilnisbakjes,……en nog veel meer
  .

Copyright © 2013. All Rights Reserved.