Eerste vergadering leerlingenraad op vrijdag 6 oktober !

 

Op vrijdag 6 oktober komt voor de eerste maal dit schooljaar de leerlingenraad bij elkaar. Er worden twee leerlingen per klas afgevaardigd. Zij zullen ideeën, wensen, noden en verzuchtingen formuleren. Deze voorstellen zullen dan besproken en indien mogelijk uitgevoerd worden.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.