Project Conflicthantering en pesten

Wij zijn op school gestart met een project rond 'Conflicthantering en pesten' van het eerste tot en met het zesde leerjaar.  De kinderen brengen veel van hun tijd op school door.  Het is belangrijk om tussen de vele inspanningen in de klas te kunnen genieten van een ontspannende speeltijd.

We streven ernaar om de leerlingen tijdens de speeltijden op een zinvolle manier met elkaar te laten spelen en zo de relatie en de sfeer tussen de leerlingen positief te bevorderen.  Hierbij moet er aandacht zijn voor de eigenheid van elk kind.  Kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheid en respect ten op zichte van zichzelf en anderen.  Kinderen leren zichzelf en de anderen beter kennen, leren elkaar accepteren, leren samenwerken, leren elkaar steun verlenen en helpen.

Deze situatie streven we na en het sociaal functioneren is een groeiproces met vallen en opstaan...Daarbij moeten de leerlingen de 'theorie' in concrete situaties kunnen oefenen.  Dagelijks wordt er met de leerlingen aan sociale vaardigheden gewerkt.  Indien er een probleem is, wordt er zo goed mogelijk naar de verschillende verhalen geluisterd.  De leerkracht probeert tips te geven om het de volgende keer anders op te lossen en indien nodig neemt de leerkracht maatregelen.

Dit project rond 'Conflicthantering en pesten' daarentegen dient ervoor om vanuit de klasgroep via spelletjes / opdrachten en soms een zekere theoretische achtergrond de leerlingen een bredere basis te proberen geven om problemen aan te pakken.

Het uitwerken van dit project dient om alternatieven te bieden voor het omgaan met conflictsituaties, de leerlingen bewust te maken hoe ze hun ongenoegen aan iemand kunnen uiten, hoe ze kunnen omgaan met kritiek, hoe ze beter kunnen samenwerken met anderen, om zichzelf en anderen beter te leren kennen en begrijpen, om elkaar te leren waarderen rekening houdend met elkaars eigenheid, hoe ze kunnen omgaan met agressief gedrag, hoe ze kunnen onderhandelen, hoe ze kunnen omgaan met hun eigen gevoelens, het verschil tussen plagen en pesten...
We willen de leerlingen een houvast, een leidraad bieden voor de verdere uitvoering op de speelplaats en voor het verdere leven... De speeltijd is op die manier een belangrijk oefenmoment.

Kinderen worden sterker als ze problemen zelf kunnen en leren oplossen.  Terwijl ze ruziemaken en ruzies kunnen uitpraten, zoeken ze immers hun positie in de samenleving en oefenen ze het omgaan met elkaar.

De leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar zijn het project gestart met de schoolvoorstelling 'Victor en zijn Goedgevoel Machine.'  Victor, een gekke uitvinder, was bij ons op school!  Samen met Victor zijn de kinderen op zoek gegaan naar 'groene' en 'rode' gedragingen, gedachten en gevoelens.  Ook naar aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag.  De leerlingen kregen al een geschenkje van Victor in hun klas: de enige echte victorpop!

De leerlingen van het derde en het vierde leerjaar zijn het project gestart met de schoolvoorstelling 'Bram en de OK-brigade'.  Bram is bij ons op school geweest en de leerlingen zijn nu allemaal lid van de OK-brigade!

De foto's van die schoolvoorstellingen kunnen jullie vinden in 'Foto's schoolactiviteiten'.

Jullie zullen dit schooljaar nog nieuwtjes te weten komen en foto's kunnen bekijken rond ons project.

Dit wordt vervolgd...

Het schoolteam en het zorgteam

Copyright © 2013. All Rights Reserved.